AT / DE / EN / IT / FR / ES / PL

Systemy dystrybucji

Minikanäle

Opis produktu SYSTEM KOMFLEX® okrągły i owalnyd & oval

 • Okrągła rura KomFlex® o zewnętrznej średnicy 75 mm lub 90 mm, nadająca się do użytku jako kanał elastyczny lub jako rura dostarczająca powietrze w centralnych systemach kontrolowanej wentylacji domowej.
 • Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z ÖNORM EN 13501-1 z 09.11.2009, która odpowiada ÖNORM B 3800-1 klasy B2 i DIN 4102 - B2.

 

 • Owalna wentylacyjna rura 132 x 52 mm, stosowana jako elastyczny kanał do transportu powietrza w budynkach kontrolowanej  wentylacji komfortowej.

 

Atest higieniczny: (HIGIENE INSTITUT DES RUHRGEBIETS):
Konstrukcja spełnia wymagania higieniczne zgodnie ze specyfikacją VDI 6022, Arkusz 1 (07.2011), SWKI VA104-01 (04/2006), ÖNORM H 6021 (08/2016 ), ÖNORM H 6038 (02/2014) z dnia 10.10.2016, zgodnie z przeprowadzonymi ocenami higienicznymi.

Opis produktu mini – kanały stalowe

 • Jeżeli ze względów konstrukcyjnych dostępne są tylko bardzo niskie wysokości montażowe dla systemu kanałów powietrznych, można zastosować system kanałów płaskich z blachy stalowej ocynkowanej (wysokość = 50 mm).
  KOMPONENTY:
  • Kanał płaski
  • Opaski do kanałów i kształtek
  • Osłony końcowe kanałów i kształtek
  • Kolana pionowe i płaskie 
  • Trójniki pionowe i płaskie oraz odgałęzienia T V
  • Kanały z kołnierzem
  • Przejścia kątowe / kątowe • Przejścia kątowe / okrągłe
  • Płaskie tłumiki

Opis produktu elastyczne kanały powietrzne

Szeroka gama elastycznych rur wentylacyjnych. Opcjonalnie ocieplona, ​​od wewnątrz perforowana. Wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego