AT / DE / EN / IT / FR / ES / PL

Zdecentralizowany system wentylacji mieszkań PICHLER

Die neue Größe im Wohnbau: LG 150

Opis produktu urządzenia kompaktowe, LG 150 - LG 740, z certyfikatem PHI

Kompaktowe centrale wentylacyjne z certyfikatem domu pasywnego służą do wentylacji kontrolowanej. Opracowane i wyprodukowane w zakładzie w Klagenfurcie kompaktowe urządzenia wentylacyjne LG 150 - LG 740 można również elastycznie obsługiwać za pomocą aplikacji PICHLER. W celu zwiększenia komfortu w pomieszczeniu można je  połączyć z aktywnym nawilżaczem powietrza LBE.


LG 150, certyfikat PHI

Wariant standardowy A:
Powierzchnia mieszkalna od 40 m² do 120 m²
Przepływ powietrza: 30 do 150 m³/h

Wariant B: 
Powierzchnia mieszkalna od 40 m² do 160 m²
Przepływ powietrza: 30 do ok. 200 m³/h

LG 350/450, certyfikat PHI

Powierzchnia mieszkalna od ok. 100 m² do ok. 350 m²
Przepływ powietrza: 50 do 350 m³/h / 450 m³/h

 

LG 740

Kompaktowy system wentylacji LG 740 służy do mechanicznego, kontrolowanego napowietrzania i odpowietrzania domów mieszkalnych, obiektów składających się z wielu jednostek mieszkaniowych, biur oraz do podobnych zastosowań. Budowa urządzenia jest zgodna z wymogami higieny wg wytycznych VDI 6022.

Przepływ powietrza: 150 do 750 m³/h

 

» Videos: Filter change & control with control unit MINI

 

EN 779/ISO 16890 - filter class selection:

» Guidelines ISO 16890
» Filter selection EN 779/ISO 16890

App
Technical data sheet

LG 150 (3.4 MB)

EPREL zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1369/2017

Eco-design